Els Milacres de Sant Vicent

Antoni Ruiz el Mar, 11/04/2017 - 09:51

Com tots els anys en acostar-se la festa de Sant Vicent, els chiquets components dels distints altars que en el seu honor s’alcen per la ciutat de Valéncia, s’afanyen ensajant els Milacres que en pròximes dates es representaran en els distints barris, i com ya és tradició, estos mateixos chiquets competiran en el Concurs que organisa Lo Rat Penat, baix el patrocini i colaboració de l’Excelentíssim Ajuntament de Valéncia i la Junta Central Vicentina.

És sabut que este certamen, té com a objectiu recordar la vida i obra del Patró del Regne de Valéncia, que tant influencià la vida política, social i religiosa dins i fòra de les fronteres del regne, durant el segle XIV i part del XV, i un paper importantíssim en l’actual celebració del mateix l’assumix un reduït grup de dramaturcs valencians, que basant-se en l’estudi de la vida de Sant Vicent, donen forma escènica als seus milacres proporcionant als distints grups de chiquets les obres a representar.

Enguany, com venen representant-se tres anys arrere, l’interpretació dels milacres en el Concurs, tindrà lloc en l’escenari de la seu de la ONCE en la ciutat de Valéncia. Totes les escenificacions es desenrollaran durant els dies 18 i 20 d’abril. Segons dicten les bases del concurs, els Milacres han de ser representats per chiquets i chiquetes menors de 14 anys, “ajustant-se a l’interpretació, adreç, ambientació i perfecta dicció en llengua valenciana”. I de veres podem dir els que acostumem a assistir any darrere d’any, que estos menuts actors i actrius –en tamany que no en art–, demostren una calitat interpretativa digna de ser considerada i aplaudida.

Podem assegurar que nostra terra és l’únic lloc del món a on es fa esta classe d’espectàcul, i quanta gent forànea ha tingut oportunitat de vore representar a chiquets de tan curta edat, un milacre escrit en l’actualitat o en un segle d’antiguetat, dramatisat per autors de la terra i actualisat en molts casos en parla i estil, ha mostrat la seua admiració cap ad esta gent vicentina i valenciana, capaç d’obtindre tan grans resultats en una notable escassea de mijos, puix que en lo econòmic, les aportacions de les distintes entitats colaboradores no són més que testimonials.

Pur esforç i entusiasme pel teatre és lo que hem estat veent en l’escenari senyalat per ad estes representacions. Total dedicació de grups de persones que no escatimen son temps lliure per a conseguir que actors i actrius, estudien, deprenguen, i en acabant representen sos papers, demostrant al públic el perqué a Valéncia se li diu “terra d’artistes”.

Del desenroll i resultats de les funcions dutes a cap enguany, donarem conte en acabar el concurs en este mateix espai. Mentrestant, bo seria acostar-se al teatre per a fruir en els Milacres de Sant Vicent, tant els seguidors de sempre com quins encara no els coneixen.

Antoni Ruiz Negre es Dramaturc

 

flecha arriba