LA LLUITA PER L'IDENTITAT VALENCIANA. Notes d'un dissident

 

234

 

  • Manuel Gimeno Juan, Filolec i escritor, llicenciat en Filologia Valenciana per 
    l'Universitat de Valencia i membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la 
    Real Academia de Cultura Valenciana (1977-2005)