El fill del foll i atres relats breus

Antoni Ruiz el Lun, 17/10/2016 - 09:45

fill del follAutor: Antoni Ruiz Negre
Extensió: 180 pàgines
Editorial: Mosseguello
Llengua: Valencià
ISBN: 978-84-940548-9-1

El present recull de relats no pretén alcançar destacades cotes lliteràries. La finalitat del llibre no és atra que la d’entretindre al llector, en un temps en que l’evasió en les vivències quotidianes resulta més necessària. Per a tal finalitat, la narració breu pareix ser lo més indicat, puix que no obliga a mantindre atenció permanent a una  trama plantejada, a fi de no perdre’s en els llaberints que la mateixa història presenta.

Els vintiquatre relats oferits comprenen distints i dispars conflictes, els quals passen per l’intriga, l’aventura, la realitat, la fantasia, lo impossible, i encara lo succeït a lo llarc de la vida de qui ho escriu. Delliberadament, no es guarda cap de orde ni en la cronologia dels fets ni en el tipo de temes tractats, i sent alguns fets d’una autenticitat total junt ad uns atres de la més delirant fantasia, deixe a l’arbitri del personal dilucidar quins són uns i uns atres.

Si en la llectura d’este llibre he conseguit interessar al llector, o per lo manco distraure’l, hauré conseguit el meu propòsit.

Antoni Ruiz Negre es Dramaturc

 

flecha arriba