De victimes a bochins

Vinc observant des de fa anys la deriva d’Israel a on els antics perseguits, com a poble, s’han convertit en perseguidors dels diferents ultraortodoxos i ultradretans.Un païs sense constitucio en el qual hi ha una minoria ultrarreligiosa –els de les trenetes– que nomes estudia religio i que cobra un subsidi estatal (108.000 en 2015), un païs que es paralisa els dissabtes (en extrems ridiculs com no encendre foc ni llum o no reparar un ascensor averiat encara que tinga gent dins), un païs que com en el millor somi de l’expresident nortamerica Donald Trump ha construit un mur entre territoris, un païs que està en proces de sometre al Tribunal Suprem (molts espanyols ho enyoraran), un païs que, en definitiva, compartix en les petromonarquies del voltant l’exces de la religio (i la falta de democracia).

Aparentment no hi ha qui moga a la dreta i l’extrema dreta ultrarreligiosa del poder i els faltava el blindage penal del primer ministre Benjamin Netanyahu, com en la nostra monarquia parlamentaria. Anacronismes del sigle XXI.

No fa molt, El Periódico (21-3-2023, edicio electronica) informava de que el ministre de Finances, Bezalel Smotrich (dirigent de l’ultradretà Sionisme Religios) ha mostrat un mapa estatal del Gran Israel llaugerament distint a l’actual: incloïa territoris de Jordania, El Liban, Siria, Arabia Saudita i, per supost, tota Palestina.

Fa uns mesos, s’anunciava en prensa que el govern estava estudiant que les minories que hi ha (com els araps israelians) foren assumits (expulsats) pels estats veïns. Es una clara neteja etnica.

La violencia sistematica, l’opressio i arbitrarietats permanents generen conflictes com el passat 27-2-2023 quan un palesti matà a dos israelians. La resposta fon la reaccio massiva dels colons de la zona. Invadiren la localitat de Huwara i diverses aldees... mataren a un palesti, en feriren a 390, destruiren 35 cases i provocaren danys en unes atres 40 i cremaren un centenar de vehiculs. I l’eixercit no intervingue. ¿Quí no recorda el progroms de l’Alemania nazi contra els jueus?

Obviament, i en paraules seues, el ministre Smotrich declarava que s’hauria d’aniquilar als veïns de Huwara i que els vers palestins son els jueus que habiten la terra d’Israel des de fa 2000 anys. Sona tant a imperialisme. Es el que practiquen de forma permanent sobre els espais assignats –es un dir– als palestins... ampliant les colonies propies i expulsant als residents...

Benvenguts al clup de l’imperialisme llingüistic-territorial-nacional-politic de la Gran Russia, la Gran Alemania (l’espai vital hitleria, el ‘Lebensraum’), la Gran Asia Oriental (el ‘hakkō ichiu’ de Japo de 1940, la ‘esfera de la coprosperitat’), la Gran Hongria (en zones del desaparegut Imperi Austrohongares, que ara son romaneses, ucraïneses o de l’antiga Checoeslovaquia) (1), la mes proxima a nosatres, la Gran Catalunya (els Països Catalans...), el denominat ‘spazio vitale’ del fascisme italia de mitant del sigle passat, i faltava el Gran Israel. Massa pareguts entre estos parents.

Està clar que no tots els israelians son iguals, pero l’immensa majoria si, perque apoya a partits clarament segregacionistes i xenofops. Tenien la meua comprensio per l’holocaust, victimes injustes del terror, pero no la tenen hui. Han perdut la rao com a perjudicats i el dret que els assistia a una reparacio i a una atencio, ya fa anys, perque ells hui es comporten igual que els nazis. Des de fora es veu molt be.

 

(1)Tracti el tema d’Hongria en «Imperialismes d’ahir i de hui» (15-12-2022), en http://accionacionalistavalenciana.com/imperialismes-dahir-i-de-hui-toni-fontelles

 

  • Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.