La teranyina... dels PPCC

La majoria d’aranyes fan teranyines per a caçar i alimentar-se. Algunes inyecten a ses victimes lliquits que dissolen el cos i aixina se les poden chuplar. Algunes atres nomes les enrollen en els fils que produixen i se les mengen quan ho necessiten.

L’explicacio ve a conte perque sostinc que el pancatalanisme actua de forma similar, crea rets, estructures, vinculs, enllaços, relacions, conexions... que a la llarga produixen que les victimes, els valencians, no pogam fogir de l’eixarcia. No hi ha escapatoria.

No estic parlant ara de qüestions idiomatiques, estic parlant de construir habitualitats, realitats conductual-cognitives ‘naturals’ repetides. L’eixemple es l’eleccio del nou director d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, carrec que ha recaigut en Francesc Felipe, d’ample curriculum formatiu i servicial (i suponc que ideologic).

Deixem la persona a banda. Centrem-nos en la comissio que l’ha triat, estava formada per: “el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López Campos; por el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; por la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Marga Landete; por César Martí, a propuesta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació; por Francisco Vargas, a propuesta del Institut Català de les Empreses Culturals; David Josep Nadal, a propuesta del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears; Alejandra Mora, a propuesta del AVAV; Cristina Fernández, a propuesta del AAPV; y a propuesta de la asociación AVANT, Lorena Lluch” (Levante-EMV, 29-10-2022: 52).

L’associacio de Productors Audiovisuals Valencians ha criticat el proces per no contar en la majoria del sector autocton i perque opina que el carrec es considera cultural-llingüistic en conte de ser l’impulsor d’un sector estrategic valencià. I ho ha descobert per “la participación en esa comisión de un representante balear y otro catalán” (Levante-EMV, 29-10-2022: 52).

Home, no van desencaminats, pero la rao es una atra: la formacio de la teranyina... ¿qué pinten els representants balear i catala?, està clar que es una decisio de la consellera de Cultura Raquel Tamarit. ¿Per qué no n’hi ha murcians o andalusos?, els ho dic yo, perque no son dels Països Catalans i els atres dos si.

De cara a l’objectiu final, com a pas intermig, per a les proximes eleccions autonomiques, poden fer llistes triterritorials, dels tres PPCC. Tot aplegarà. Els de la CUP ya han fet tancaments de campanya autonomica, seua, en terres valencianes... O ya posats, poden suprimir ‘administracio’ i que directament l’eixecutiu o el parlament catala nomene un ‘governador’ del territori. ¿Per a que vullc al president Ximo Puig i tot l’entramat burocratic?. Es el cami que porten l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Xarxa Lluís Vives, les beques erasmus dels PPCC i ara la ‘colaboracio’ en una comissio que tria un carrec valencià...

No els cau la cara de vergonya perque no en tenen i perque es lo que volen. I en acabant es queixen de que els acusem de pancatalanistes i nos diuen que veem fantasmes.

Es una passeta mes. Saben que els valencians no reaccionaran. Saben que continuaran votant lo mateix (uns als espanyolistes acerrims i els atres als catalanistes acerrims) i que despreciaran les poques i casi invisibles opcions valencianes que hi ha...

I faltava l’autoodi en la remodelacio de la plaça de l’Ajuntament de Valencia i, de pas, llevar l’estatua del jurat Francesc de Vinatea. Fa anys que els molestava. I de pas, amagar un poc mes l’historia que no volen que es conega. ¿Els destorba que defenguera el Regne de Valencia?, ¿que matara a sa muller i a l’amant?, ¿que no el conega o el valore la poblacio?. Tot son excuses de mal pagador. Puix tenen molt que canviar...

No deprendran (alguns).

www.inev.org

 

  • Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.