Nihil novum sub sole

Pot ser dificil dir alguna cosa nova o interessant sobre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el proces de creacio, el dictamen del Consell Valencià de Cultura –previ–, el patetic i llarguissim part de la constitucio, l’intencionalitat i la trayectoria de dos decades... pero qui dona una conferencia sobre un tema concret està obligat a fer alguna aportacio.

El catedratic de Dret Civil i portaveu del grup municipal de Vox en l’Ajuntament de Valencia, Juan Manuel Badenas, estigue no fa molt (12-9-2023) en Lo Rat Penat per a parlar de: «Valencià o Català. ¿La llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és una aberració jurídica?». Un salo ple per a escoltar coses dites, redites, escrites, reescrites, sabudes i recontrasabudes.

Idea mare: la AVLl es una aberracio juridica creada pel PP.

Filloles: (a) com que Manuel Sanchis va dir que les Bases del 32 (o N-32) son catalanes (de l’Institut d’Estudis Catalans) i la normativisacio valenciana ha de partir d’elles, la AVLl va contra l’Estatut ya que este nomes parla de llengua valenciana; (b) en conseqüencia, a banda d’actuar contra la llegalitat, si partix de les N-32 consolidades, com estipula la llei de creacio, estaria normativisant el catala aci; (c) s’està coartant la llibertat dels academics al dir-los, des de la llei de creacio, que la base son les N-32; (d) d’acort en l’articulat, la AVLl no te necessariament funcio normativa, pot tindre-la o no; (e) el Consell Valencià de Cultura s’atribui funcio normativa al determinar que el punt de partida son les N-32, cosa que les Corts i el Consell ratificaren; (f) la reforma estatutaria de 2006 blindà la AVLl que nomes pot ser modificada en els vots de les 3/5 parts del parlament autonomic.

Destacà que les vulneracions llegals son de fet, no hi ha vulneracio formal. Traduixc, la llei mai diu que aci es parla catala, sino que compartim una llengua que en Catalunya es diu catala i aci es diu valencià.

En les conclusions: (a) podria hi haure una vulneracio del principi de jerarquia entre l’Estatut i la llei de creacio de la AVLl; (b) podria hi haure una invasio de fet de les competencies que te l’Estatut a l’hora de determinar les llengües oficials i la capacitat atribuida a la AVLl; (c) es una llei unica ya que impon els criteris cientifics (N-32) a una institucio cientifica (AVLl), els diu als academics cóm han d’actuar; (d) vulneraria la llibertat de catedra i la llibertat dels propis academics.

I tres qüestions mes. Es posicionà contra la cooptacio (l’eleccio de nous membres pels que ya estan dins), aportà una cita del filosof José Luis López-Aranguren per a recordar que les paraules son les coses i es preguntà si la llei de la AVLl no sera marxisme llingüistic.

En el torn de preguntes, res de bo. Nomes hi hague algu que sabia de qué estava parlant, els restants pareix que han vixcut en una bambolla aïllats del mon i de la gent que hem treballat i treballem per la llengua valenciana. Si no, no s’explica tanta ingenuïtat (ignorancia).

M’alegre que al sr. Badenas li procupe ara el dictamen del Consell Valencià de Cultura, la llei de creacio de la AVLl i les conseqüencies practiques, i el blindage de l’institucio que propicià un president valencianiste del Consell que li dien Francisco Camps, si, del PP, del mateix partit que el fins fa poc president de Lo Rat Penat.

Un oferiment. Li facilite una bibliografia suficient i variada de tot lo que aparentment va descobrir ell i els assistents, que provablement no pogue vore en la ‘tenda’ de llibres de l’entitat...

CALPE, Àngel-Vicent et alii (2005), 25 anys de les Normes Valencianes de la RACV, dites d’El Puig, Valencia, Associació d’Escritors en Llengua Valenciana-L’Oronella.

CASSANYA, Jordi (1997), Els valencians i la normativa catalana, Valencia, Lo Rat Penat / Institut Valencià de la Joventut.

CASTILLO, Sergi (2021), Operació AVL. El pacte lingüístic dels valencians, Valencia, Vincle.

CLIMENT, Josep Daniel (2007), Les Normes de Castelló. L’interés per la llengua dels valencians al segle XX, Valencia, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

CREMADES, Francesc de Borja (1985), Normativa de la lengua valenciana. Principalmente sus aspectos históricos, Gandia, s. e.

CULLA, Joan Ignaci (2020), Valencià, desperta, Valencia, DNPQ Editores.

FONTELLES, Antoni (1998), «Construint realitats en paraules (El dictamen del Consell Valencià de Cultura i la Llei de Creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua)», en Revista de Filologia Valenciana, num. 5, Valencia, Accio Bibliografica Valenciana, pp. 97-161.

 ––– (2019) «No mes endogamies», publicat en la uep d’Accio Nacionalista Valenciana (9-1-0219).

 ––– (2019), L’Acadèmia Valenciana de la Llengua: entre la sumissio i l’incoherencia, edicio revisada de dos series d’articuls apareguts en la uep d’Accio Nacionalista Valenciana (juliol-agost i novembre de 2018), publicada en la uep del Rogle Constanti Llombart.

 ––– (2023), ¿Cóm (mos) escriuen l’historia? Informacio i desinformacio en Operació AVL. El pacte lingüístic dels valencians, Valencia, Institut d’Estudis Valencians.

FONTELLES, Antoni et alii (2021), Normes d’El Puig / XL aniversari / 40 anys de resistencia valenciana, Castello de la Plana, Mosseguello.

GARCÍA, Juan (1999), Les claus del pacte de la llengua. Las claves del pacto de la lengua (edicio billingüe), Valencia, Grup d’Accio Valencianista.

GARCÍA, Ramón (1991), Mito y realidad de las “Normas del 32” o “de Castellón”, Valencia, Unión Valenciana.

GIMENO, Manuel (2019), Valencia: llengua i patria. Veritats historiques del conflicte identitari, Castello de la Plana, Mosseguello.

GÓMEZ, José Vicente (2003), El valencià, el dictamen de la llengua i l’AVLL, Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana (porta molta informacio complementaria).

GUINOT, Josep Maria (1983), Les normes «del 32» i l’unitat de la llengua, Valencia, Lo Rat Penat.

 ––– (1997), Les bases ortografiques del 32 (o les de Castello) i les d’El Puig (o les de la R. A. de C. V.) comparades, Valencia, Lo Rat Penat.

LÓPEZ, Voro (2017), Sense pèls en la llengua. El llibre roig de la llengua valenciana, Valencia, Foment de les Lletres Valencianes-L’Oronella.

MASIA, Jesualt (2022), El conflicte identitari. La deconstruccio del valencianisme, Valencia, Institut d’Estudis Valencians.

MORENO, Juli (2005, revisat 2013), Les bases ortografiques del 32 o Normes de Castello. ¿Una codificacio ortografica valenciana o un parany al servici de l’imperialisme catala?, Valencia, publicat en la uep del Rogle Constanti Llombart.

 ––– (2017), Ortografies valencianes, de Josep Nebot a les Normes del Puig, Castello de la Plana, Mosseguello.

PÉREZ, Francesc (1982), Les Normes de Castelló, Valencia, Eliseu Climent.

RECIO, Carles i FONTELLES, Antoni (2023), Dignitat i indignitat en 1999, els manifests, Valencia, Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana (edicio de dos series d’articuls publicats en la uep d’Accio Nacionalista Valenciana en 2021).

VILA, Alfons (1995), Normes d’ortografia valenciana (Aportacio al seu estudi historic), Valencia, Lo Rat Penat.

 ––– (1997), Les Normes del 32. Aportacio documental, Valencia, Lo Rat Penat.

A banda, els numerosos articuls publicats en la uep d’Accio Nacionalista Valenciana durant anys, els editorials mensuals del Rogle Constanti Llombart, les informacions apregudes en el SOM del Grup d’Accio Valencianista... i tots aquells que han escrit sobre alguna de les qüestions referides i que no he mencionat... per oblit o desconeiximent.

No he comentat cap de les moltes afirmacions debils realisades. No val la pena. No deprendran ni uns ni atres. No hi ha res nou baix el Sol.

Imagens: RACV-You Tube/, facebook.com

 

  • Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.