ULTRACATOLICS

Aixo de servir-se de Deu per a viure te moltes ventages, una d’elles es el temps lliure que tens i una atra que no t’has d’ocupar ni preocupar de moltes atres qüestions que no mos deixen viure al restant de mortals.

Aixina que lo millor es montar un corralet mediatic “La sacristía de La Vendée”, per a fer temps i posar en comu les experiencies personals, l’actualitat politica, cultural i, cóm no, l’eclesial. Pero ya se sap que en les rets no hi ha secrets i estos retorets no han tengut millor idea que resar-li a Deu per a que l’actual papa puge pronte al cel.

Per si no ho saben, hi ha un significat moviment eclesial casi paleocristia contra l’actual pontifex, Francesc I, al que consideren heretic, imbecil, illegitim, encarnacio del maligne en la Terra (segons definicio del president argenti Javier Milei) etc... Estos angelets de Deu no es queden ahi... igual demanen que un bisbe –que no els cau be– vaja a l’infern, que es pose una bomba en El Vatica, lloen al dictador Francisco Franco (aquella epoca era el paradis terrenal per a puters i pederastes), algu d’ells ha participat en el res del rosari en les concentracions davant de la seu del PSOE en Madrit...

2

Els seus superiors nomes els han funyat, renyit o marmolat (com vostes vullguen)... no faran res mes. A picar pedra els posaria yo, per a que es guanyaren el pa de cada dia.

Estos contertulis tan festers i divertits i que es preocupen per salvar animes, o aço diuen, mirarien cap a un atre costat quan el pederasta (reconegut per la propia Iglesia Catolica) Marcial Maciel fundador i cap dels Llegionaris de Crist provocà un escandol enorme. Fon un protegit del papa Joan Pau II durant decenis i no sería fins a despuix de la mort de Maciel (2008) quan el paresant Benet XVI prengue cartes en l’assunt i posa en vereda l’institucio. Previament nomes l’havien retirat de la primera linea.

Ad estos desqueferats i simpatics religiosos tampoc els ocupa que el rector de Don Benito (Badajoz) i el seu amant foren detenguts (febrer 2024) per narcotrafic o que el canonge emerit de la catedral de Valencia Alfonso López (assessinat en giner 2023 per un prostitut) es dedicara a ‘ajudar’ a jovens i homens ‘en dificultats’, sexe a canvi de diners... ya havia tengut problemes en el veïnat de la finca a on vivia, l’arquebisbat havia fet algunes recomanacions (pareix que sense ‘sort’) i al rector se li mori un ‘contacte’ en lo llit... pero ningu s’enterà i aixo que intervingue la policia... se silencià el cas i en pau...

3

Ad estos desqueferats nomes els interessen les animes pecadores relacionades en el sexe (son obsessos, i deixem-ho estar ahi), perque els deu manaments es reduixen al sext. Si hagueren d’acachar el llom per a menjar molt provablement no tindrien tantes ganes de fotre. Yo lo unic que els desige es que els agarre la pijor malaltia degenerativa i que tarden molt en morir-se per a no tindre que vore pronte la cara justiciera de Deu... aço dit en to humoristic i un ambient desenfadat... per supost.

Imagens
noticiasdegipuzkoa.eus
laicismo.org/diario.es, regio7.cat

  • Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.