ROGLE 169, octubre 2020

1

Lea esta revista en formato PDF.

Juli Moreno

Juli Moreno i Moreno es Mestre i Llicenciat en Geografía i Historia. Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat i President de El Rogle.