A(P)-7: any zero (i II)

La primera justificacio ¿es un argument?, no, es una falacia; perque es cert que l’estat s’haura de fer carrec del manteniment i millora, en ultima instancia, els ciutadans; pero no es menys cert que sufraguem en els nostres imposts la conservacio de millers de quilometros de carreteres per les quals no transitarém mai en la vida, provablement... i no passa res. I aixina es que els valencians paguem escoles de Zamora i meges en Caceres, com els lleonesos i extremenys paguen regeneracions litorals en Denia i Almenara i els toledans i aragonesos, subsidis agraris en Murcia... i els treballadors en actiu paguen a l’estat per a que els jubilats es beneficien d’unes prestacions economiques i socials. Aço es diu solidaritat i cohesio interterritorial i intergeneracional i a mi m’agrada (als egoistes, als insolidaris, als ultralliberals i a la majoria de rics... no... a l’expresidenta de Madrit, Esperanza Aguirre, tampoc li agradava).

La segona justificacio ¿es un argument?, no, es una falacia; perque si be les arques municipals i estatals es resentiran, es cert que les boljaques dels veïns es beneficiaran directament de l’eliminacio del peage i d’un millor servici. I els transportistes i distribuidors, espanyols i estrangers, tambe. Ademes, algunes poblacions, en conjunt, cas d’Oliva, incrementaran la calitat de vida perque s’evitaran el transit diari de millers de vehiculs pel mig de la poblacio ¿no?, ¿quín preu te aço?

Pero si n’hi ha ¿combinacio argumental? extravagant (no, es una falacia) es la del president d’Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm i comarca, Toni Mayor. Est home superatent, en el qual he tractat professionalment multitut de voltes, desbarrava (ya ho feu en Lev-EMV, 31-12-2019: 9) i, personalment ho crec, perdia el nort en un articul d’opinio (Lev-EMV, 2-1-2020: 3) en el qual assegurava: “[les conseqüencies] más tráfico, y mucho más pesado, menos mantenimiento, deterioro imparable, falta de financiación para asumir mejoras, tiempos de transporte duplicados, pasando además por el colapso de la circunvalación de Alicante” i concloïa que “Mañana [pel dia 1] estaremos una hora más lejos de Europa”. Li faltà dir que la lliberacio de la AP-7 portarà hordes de gent a Benidorm... Suponc que molt mes que futurs ‘colapses’ els hauria de preocupar que durant decades la localitat s’haja omplit de ‘borrachos’ i que siga centre d’escandals i excessos del turisme ‘barat’, pero clar aço reporta ocupacions hoteleres del 80, 85 i 90 % i se critiquen pero en la boca chicoteta.

Passats uns dies, la lliberacio ha aumentat el transit per l’autopista (un increment superior al 100 %) pero tambe ha permes que localitats com Oliva descansen un poc (Lev-EMV, 18-1-2020). Un increment que correlativament haura disminuit en unes atres vies ¿no?

¡Ah! Se m’oblidava, ¿va ser mes beneficiosa la compra de les radials de Madrit (entre 5000 i 6000 millos d’euros) o l’indemnisacio pel deposit inutil de gas de Castello-Tarragona (1350 millons d’euros, anulada pel Tribunal Constitucional en 2017)?

Lo dit al principi, benvenguts els Reixos i enhorabona als millers de veïns i veïnes de les poblacions beneficiades... yo l’estreni casi immediatament... per pur plaer.

 

 Imagens: Pixabay (roman_polyanyk_71)

www.inev.org
www.culturavalenciana.es

  • Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.